برخی از مشتریان ما

logo-samandehi

سخن روز


ترجیح می دهم حقیقتی مرا آزار دهد تا اینکه دروغی آرامم کند.