سیستم انتخاب واحد و اتواسیون آموزش

سیستم انتخاب واحد و اتواسیون آموزش 


این سیستم تمامی فرایند های آموزشی و مالی را برای دانشگاه ها و موسسات آموزشی به صورت آنلاین انجام میدهد.برخی از قابلیت های نرم افزار به شرح زیر است:

 

 

جنسیت  محدودیت+

+اضافه شدن روز کلاس

+اضافه شدن  تاریخ امتحان

+اضافه شدن  شماره ی کلاس برای هر درس

+عدم تداخل تاریخ امتحانات

+عدم تداخل  روز کلاس ها

+عدم تداخل دروس اضافه شده

+افزوده شدن مدیر مالی

+محاسبه ی هزینه ی واحد ها و شهریه ی کل

محدود کردن دسترسی به انتخاب واحد تحت عنوان بدهی مال+

+امکان تغییر نام درس بعد از اخذ توسط دانشجویان

+امکان ویرایش درس پس از اخذ توسط دانشجویان

+دسته بندی دروس از جهت ، عمومی - اختصاصی و ...

+کارت امتحان

+عکس دانشجو

+امکان ورود استاد و ثبت نمرات

+بررسی  اعتراض ها و تغییر نمرات توسط استاد

+امکان ثبت اعتراض

+امکان مشاهده ی کارنامه و ... برای دانشجو

+امکان تعیین سقف برای اخذ دروس به صورت عمومی

+امکان تعیین سقف برای اخذ دروس به صورت  خاص (ممتاز - مشروطی و ... )

+بررسی دقیق خصوصیات استاد

+بررسی دقیق خصوصیات درس

+بررسی دقیق خصوصیات دانشجو

+دسته بندی دروس در قسمت مدیریت دروس

+مدیریت زمان کلاس ها و تاریخ امتحانات

 

 

برای دیدن دمو نرم افزار و هزینه میتوانید با این شماره هماهنگ بفرمایید 09197547153

برخی از مشتریان ما

logo-samandehi

سخن روز


اگر شروع به قضاوت مردم کنید وقتی برای دوست داشتن آنها نخواهید داشت.